Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zkoušky základního výcviku jezdce

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.
K získání jezdecké licence je třeba vykonat zkoušku základního výcviku za následujících podmínek (neplatí pro jezdce voltiže, vytrvalostního ježdění, pony, spřežení a reiningu)

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 12 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni
- vodění a předvádění koně
- drezurní úlohy - národní úloha č. Z1 nebo Z2
- překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu

3) Uchazeč musí prokázat základní teoretické znalosti z :
- anatomie a fyziologie koně
- napájení, krmení, ošetřování a kování koně
- úrazy a nemoci koní
- základní zdravotní ošetření koně
- ústroj jezdců při výcviku, postroj koní
- bezpečnost jezdce a základní první pomoc
- disciplíny jezdeckého sportu ( základní znalost pravidel)
Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu .4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,- Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanoví pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n.L., Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu - ZZVJ Policie ČR.


Opravné zkoušky
- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

- Jezdec, který neuspěje při zkouškách v praktické části (drezura nebo parkur nebo oboje) opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) opakuje zkoušku jen z teorie, nejdříve však za 1 měsíc.


Přerušení zkoušek
- V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit (nenechat jej dokončit).


- V drezuře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech - krok, klus, cval, provedení kruhu, srovnání koně a zastavení. Základním hodnocením je sed a vliv jezdce.

- Ve skoku na parkuru je základním kriteriem hodnocení - balance, styl.

- V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu - min.30 správných odpovědí (z 35 otázek) = splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil, nesplnil. Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise "Protokol o zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána "Licence jezdce".


Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v jezdeckých areálech, které mohou zajistit následující podmínky :

1) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezuře ( drezurní obdélník 20 x 40 m ).

2) Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů po stránce skokové ( viz. předepsaný plánek parkuru ).

3) Ustájení pro koně kandidátů zkoušek.

4) Obsluhu pro stavbu překážek.

5) Místnost pro vypracování testů.


Pomůcky potřebné při zkouškách
1) - Každý kandidát si musí dovézt oddílového, klubového nebo soukromého koně, se kterým bude provádět zkoušku.( může být jiný pro drezuru a pro parkur , na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci)

- Kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy
- Kandidát si přinese psací potřeby
- Kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň postroj dle skokových pravidel jezdeckého sportu čl. 258 a čl. 260.

2) Startovní čísla 1 - 20 (pořadatel)

3) Překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

4) Drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

5) Tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)


Při zkouškách je potřeba nejméně 3 zkoušející
1) Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů , provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení.

2) Další dva zkoušející budou hodnotit drezurní a skokovou zkoušku.

( Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF - vyloučeni jsou zkoušející, kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř. je trénují ).


8:00hod
- kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)
- hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9:00hod
- předvádění a vodění koně
- drezurní úloha Z1 nebo Z2 ( pořadí startujících 1 - 20 )

14:00hod
- skoková zkouška na předepsaném parkuru ( pořadí startujících 20 - 1 )

16:00hod
- testy ( vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min. )

17:30hod
- hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Uvedený časový rozvrh je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit - dle počtu účastníků apod.)


1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
FEI

2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?
Česká jezdecká federace (ČJF)

3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?
Pravidly jezdeckého sportu

4. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?
První den drezůra, druhý den terénní jízdy (klusová, cvalová část a cross country), třetí den parkur

5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?
Do "L" 20x40, vyšší 20x60

6. Jaké znáte základní chody koně?
Krok, klus, cval

7. Co rozumíte pod pojmem barování koně?
Koni se při skákání dává železná tyčka a v momentu odskoku se tyčka zvedne, aby se kůň uhodil. Cílem má být větší pozornost koně, zvedání nohou. Barování je zakázané!

8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?
Ve 4 letech, OH nejdříve v 7 letech

9. Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech?
Nejméně jedna překážka výšková a jedna šířková

10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?
14 - 18 let

11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?
ZM-90cm
Z-100cm
ZL-110cm
L-120cm
S-130cm
ST-140cm
T-150cm
TT-160cm

12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?
Poboření překážky - 4 trestné body
Neposlušnost - 3 trestné body
Pád jezdce, koně nebo obou - vyloučení

13. Co je to martingal a k čemu slouží?
Zabraňuje koni, aby převracel hlavu, zmírňuje působení otěží. V drezuře je to pomocná otěž - zakázán. V parkuru povolen. Skládá se z nákrčního řemene, martingalové vidlice s kroužky a z podhrudníku s propínací smyčkou na podbřišník

14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?
Boty - vysoké, s hladkou podrážkou, bez tkaniček, zpevňující lýtko
Kalhoty - dlouhé, elastické, zastrčené do bot (jezdecké kalhoty - rajtky)
Helma - pro juniory tříbodové uchycení

15. Jaké druhy nánosníků znáš?
Hanoverský, anglický, mexický, kombinovaný

16. Popiš uzdečku a uzdu?
Uzdečka: zátylník, lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, udidlo, otěže
Uzda: zátylník, dvoje lícnice, čelenka, podhrdelník, nánosník, stihlové udidlo, pákové udidlo, podbradní řetízek, stihlová otěž, páková otěž

17. Popiš sedlo s jeho doplňky?
Sedlo:přední a zadní rozsocha, posedlí, sedlová komora, bočnice, kolenní opěrky
Doplňky: podbřišník, třmenový řemen, třmen, dečka pod sedlo, poprsník

18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?
Zvony, bandáže, kamaše, "okopávačka", kožíšek na podbřišníku proti odírání, gumové kroužky (na udidle)

19. Popiš vodění a předvádění koně?
Vodění: s vedením koně se setkáváme praktickykaždý den, vedeme koně na uzdečce (ohlávce) po jeho levé straně.
Předvádění: koně předvádíme na závodech nebo výstavách - vždy na uzdečce, kůň má startovací číslo, nesmí mít ochranné pomůcky, před komisí zastaví, všechny čtyři nohy vyšlápnuté, potom jde 10m v kroku, točí doprava, asi 35m klus, zastaví, čeká na povel k odejití, odchází v kroku

20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?
Kolika, schvácení kopyt, černá zástava moči, zánět horních cest dýchacích, zánět pouzdra šlachového, rakovina kopyt, hřebčí nákaza, svrab, chřipka

21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?
Helma (pro juniory s tříbodovým uchycením), jezdecké boty, rukavice

22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?
v kroku: 80 - 100cm
v klusu:120 - 140cm

23. Jakou funkci má vnější otěž?
Je vedoucí, vede koně po kruhu

24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?
Maximálně 3 koně, na silnici s držíme vpravo, řídit potah je povoleno od 16 let se znalostí pravidel silničního provozu

25. Vsvětli pojem "chod" a "ruch" koně?
Chod: krok, klus, cval
Ruch:určité tempo v chodu (krátký, střední, prodloužený)

26. Co je to "akce"?
Způsob předvádění (předních) nohou (nízká, vysoká)

27. Popiš správný sed jezdce?
Pevný, pružný, uvolněný, prošlápnuté paty, přiložené holeně, sedět v nejhlubší části sedla, narovnaný, dívat se dopředu, paže přiložené k tělu, ruka v pěst, přímka - ucho, rameno, kyčel, pata

28. Jaké znáš pomocné otěže?
Pevný martingal, chambon, průvlečky, pevná vyvazovací otěž, vyvazovací gumy, gogue

29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?
Základní: sed, holeň, ruka
Vedlejší: hlas, bičík, ostruhy

30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?
Červený: pravá strana
Bílý: levá strana

31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?
Jezdeckou licenci

32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?
Helma (tříbodové uchycení), jezdecké sako, bílá košile a kravata, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž?
Cylindr, černý frak, bílé rajtky, vysoké jezdecké boty

34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji?
Ke koni přistupujeme klidně, rozhodně, oslovíme jej, nechodit k ležícímu koni (výjimka kůň nemocný), před čištěním a krmením uvázat (volné stání)

35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?
Cvičitel nebo trenér

36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?
Ve 12 letech

37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?
Proti tetanu

38. Jaké znáš základní barvy koně?
Albín, isabela, plavák, ryzák, hnědák, vraník, bělouš, strakáč

39. Co jsou vrozené odznaky u koní?
Na hlavě: kvítek, hvězda, nosní pruh, lysina, šňupka, mléčná huba, lucerna
Na končetinách: korunka, spěnka, patka, nadspěnkový kloub, vysoko bílá

40. Co jsou získané odznaky u koní?
Výžehy: dusíkem (bílé) nebo železem
Odznak hříběcí: v sedlové poloze (č. okresu, pořadové číslo)
Odznak chovu nebo hřebčína: na stehně nebo žuchvě

41. Popis koně?


42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?
Načesat hřívu a ocas, kartáčem vyčistit celého koně, houbičkou otřít oči a nozdry, před jízdou i po jízdě vyčistit kopyta

43. Základní krmivo pro koně?
Rostlinné, živočišné, minerální, jadrné, objemné
Objemná krmiva: seno, sláma, zelená píce
Živočišná krmiva: sušené mléko, živočišné mléko
Minerální krmiva: liz krmné soli
Jadrná krmiva: oves, ječmen, kukuřice

44. Napájení koní?
Používáme zdravotně nezávadnou vodu, teplota asi 10 - 12 C, denní potřeba 40 - 60 l vody na den (závisí na stáří, pracovním výkonu a počasí)

45. Úrazy koní a jejich ošetření?
Otlaky a zduření: chladit, jakmile se ztratí potírat mastí
Zakutí (podkovák poškodí škáru kopytní): jodová tinktura
Rány: dobře vydesinfikovat, pokud je to větší zranění zavoláme veterináře (přeočkování proti tetanu)
Krvácení: zastavit krvácení (studená voda), vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Nášlap (proniknutí cizího tělesa do kopyta): vyčistit, přiložit tlakový obvaz
Zášlap (druhou končetinou): desinfekce, elastický obvaz

46. Zlozvyky koní?
Hodinaření, klkání, tkalcování, hrabání, kopání

47. Nemoci koní a jejich léčení?
Kolika...
Zchvácení kopyt...
Černá zástava moče...
Zánět horních cest dýchacích...
Hniloba kopyt...
Chřipka...
Tetanus...

48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?
Kování:6 - 8 týdnů (dle potřeby)
Druhy podkov: paantoflice, zámková, ozubová
Bílá čára - citlivá - zakutí

49. Penalizace v terénní zkoušce v čase?
Za pád na překážce na úseku B - 60 trestných bodů
Za pád na trati mimo překážku - 0 trestných bodů

50. Základní typy překážek v parkuru?
Vodní příkop - šířkový
Kolmý skok - výškový
Oxer - výškošířkový
Ostatní - dablebar, triplebar, vějíř, zeď, bulfinč, viadukt

51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?
Štafetové skákání, kostýmové skákání, volba překážek (dráhy), mini maxi, bariérové skákání, postupná obtížnost, dvoufázové skákání

52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?
Protest může podávat pouze trenér nebo vedoucí družstva, písemně + 200Kč. Pokud rozhodčí rozhodne, že byl protest oprávněný, změní výsledky a vrátí 200Kč, pokud byl protest neoprávněný, peníze propadají.

53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?
1 cvalový: 7,5m
2 cvalový: 10,5m
3 cvalový: 14m
4 cvalový: 17,5m
5 cvalový: 21m

54. Chyby při vedení koně na kruhu?
Dívá se ven, záď utíká ven z kruhu, kůň padá po pleci ven z kruhu

55. Co je to mimochod?
Následující sled při mimochodu - LZ+LP, PZ+PP

56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu?
Krok: LZ, LP, PZ, PP (4 údery)
Klus: LZ+PP, PZ+LP (2 údery)
Cval:(na pravou ruku) LZ, LP+PZ, PP (3 údery)

57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?
Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy

58. Úloha komisaře na opracovišti?
Všechna opracoviště musí být pod stálým dohledem, alespoň jeden komisař musí být přítomen, kdykoliv jsou tyto prostory používány, aby byla dodržována všechna pravidla. Komisař hlídá, aby se skoky na opracovišti skákaly ze správné strany, aby jezdci měli helmu - junioři tříbodové uchycení, maximální délka biče 75cm, šporny jen tupý konec směrem dolů - 3,5cm

59. Jak provedeme přechod v zastavení?
Zasednutí, ztiuhnutí v kříži, stisknutí kolen a holení, nakonec poloviční zádrž

60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?
Sbor rozhodčích a veterinář

61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?
37,5 - 38 C

62. Kolik má dospělý kůň zubů?
Klisna: 36
Hřebec:40

63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody?
40 - 60 l (záleží na stáří, zátěži, počasí)

64. Co je to velký kruh a jaký má průměr?
Je to cvik, který se používá na jízdárně a má průměr 20m

65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?
Zlomeniny:Znehybnění poraněné části, při otevřené zlomenině nejdříve ránu vydesinfikujeme, úlomek kosti obložíme stočeným obinadlem, které pevně připevníme dalším obinadlem
Bezvědomí: Při bezvědomí zkontrolujeme dýchání a srdce, revize dutiny ústní, postiženého uložíme do stabilní polohy


Úlohy
Drezurní úloha Z1

Informativní čas: 4 min, obdélník 20 x 40 m

místo

cvik

řídící myšlenky hodnocení

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. F-M

Od stěny ke stěně

postavení a ohnutí,
pravidelnost a přestnost

3. C
A

Ze středu
Na pravou ruku

ohnutí v obratech,
rovnost

4. E

Střední krok

přechod, pravidelnost

5. C
C-A

Pracovní klus
Vlnovka o 3 obloucích, ukončit vpravo

přechod, postavení a ohnutí
přesnost

6. A-X-A

Pracovní cval a kruh 1x kolem

vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost

7. A
A-X-C

Pracovní klus
Kruhy změnit

přechod, pravidelnost
přesnost

8. C-X-C

Pracovní cval a kruh 1x kolem

vskok do cvalu, pravidelnost,
postavení a ohnutí, přesnost

9. C
H-K
K

Přímo
Střední cval
Pracovní cval

prodloužení rámce
pravidelnost, přechod

10. A
B-X-B

Pracovní klus
Kruh

přechod, pravidelnost
postavení a ohnutí, přesnost

11. A
X

Ze středu
Stát, pozdrav

ohnutí v obratu, rovnost
přechod do zastavení, stání

Drezurní úloha Z2
Informativní čas: 4 min, obdélník 20 x 40 m

místo

cvik

řídící myšlenky hodnocení

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na pravou ruku

rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. B-X-B

Kruh

postavení a ohnutí,
pravidelnost a přesnost

3. A
C

Ze středu
Na levou ruku

ohnutí v obratech,
rovnost

4. H-X-F

před F

Změnit směr a
nechat vytáhnout otěže
otěže zkrátit

prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku

5. A
K-H

Pracovní klus
Od stěny ke stěně

přechod, postavení a ohnutí
pravidelnost, přesnost

6. C

Stát, 3 až 4 kroky zpět a stát
Středním krokem vchod

zastavení, stání, rovnost,
pravidelnost, vzpřímení,
přechod

7. C-X-C
X
mezi C a X
X

Kruh a přitom v
pracovní cval 1x kolem
Otěže povolit
Otěže zkrátit

přesnost, ohnutí, vskok do,
cvalu, prodloužení rámce,
snížení hlavy a krku

8. C
C-X-A

Pracovní klus
Kruhy změnit

přechod, pravidelnost
přesnost

9. A
F-M
mezi M a C

Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval

přechod, prodloužení a
zkrácení rámce, pravidelnost

10. C
H-X-F
F

Pracovní klus
Změnit směr, střední klus lehký
Pracovní klus

přechod, prodloužení a
zkrácení rámce,
pravidelnost

11. A
G

Ze středu
Stát, pozdrav

ohnutí, rovnost, pravidelnost
přechod do zastavení, stání

Drezurní úloha Z3
Informativní čas: 4 min, obdélník 20 x 40 m

místo

cvik

řídící myšlenky hodnocení

1. A
X

C

Vjezd pracovním klusem
Stát, pozdrav
Pracovním klusem vchod
Na levou ruku

rovnost vjezdu,
přechod do zastavení,
stání,
ohnutí v obratu

2. A

Stát
Pracovním klusem vchod

přechod, stání, vykročení

3. F-X-H
C

Změnit směr
Kruh o průměru 10 m

pravidelnost, ohnutí
přesnost

4. B-A-E-C
C-X

Střední krok
Pracovní klus kruh průměr 20 m

přechody, pravidelnost
přesnost

5. X-C-X-C
C

Na kruhu pracovní cval jeden
a půlkrát kolem
Pracovní klus

vskok do cvalu, pravidelnost
přesnost, přechod

6. C-X-A
A

Kruhy změnit
Pracovní cval a přímo

pravidelnost, ohnutí
vskok do cvalu

7. F-M-C-H
H-K
mezi K a A

Pracovní cval
Střední cval
Pracovní cval

prodloužení a zkrácení
rámce
rovnost, přechod

8. A
F-X-H

Pracovní klus
Změnit směr, střední klus

přechod, prodloužení kroku
pravidelnost

9. H
C

Pracovní klus
Stát, 3 až 4 kroky zpět
a ihned střední krok

přechod, zastavení, stání
rovnost, pravidelnost
vzpřímení, vykročení

10. M
B-E-B
a mezi B a E
a mezi E a B
B

Pracovní klus
Kruh
Lehký klus
Pracovní klus
Přímo

přechod, pravidelnost
ohnutí, přesnost

11. A
X

Ze středu
Stát, pozdrav

ohnutí v obratu, rovnost, pravidelnost
přechod do zastavení, stání


  Některé jezdecké kluby,které pořádají přípravu na ZZVJ

 1)               www .jksamuel.net

Kurzy pro pokročilejší - příprava na ZZVJ

  • Kurzy - příprava jezdců na ZZVJ

  • Základní jízdárenské cviky

  • Základní skoková gymnastika

  • Parkury a dresury

Výcvik směřuje k vykonání ZZVJ - tedy vše co obsahují drezurní úlohy Z1, Z2, Z3 a parkur na ZZVJ. Aktualní testy (otázky a odpovědi) k vykonání ZZVJ k dispozici v našem Jezdeckém klubu.

V souvislosti s výcvikem a vykonáním ZZVJ dále nabízíme:

Ustájení Vašeho koně, zapůjčení koně, treninky 2krát denně, výcvik pod dohledem licentovaných jezdců, stavbu parkurů, dresurní obdelník s písmeny, trenéry jak na dresuru tak na parkur, ubytování, stravování.

Ceny:

Cena kurzu je vždy odvislá od množství treninků, minimální doba kurzu je 1 týden, zapůjčení koně na trénování (1 týden - treninky max. 2krát denně) a následně na vykonání ZZVJ na koni - 4.000,-Kč.

Pro delší období výcviku jezdce je cena treninků pro vykonáni ZZVJ cca 380,-Kč za den ( 2 treninky ) + zapůjčení koně na vykonání ZZVJ. Cena po dohodě.

Místo a termín konání ZZVJ vždy po dohodě na tel. gsm 606 840 401 - Hana Pochylová

2)              www.heroutice.cz 

Semináře a soustředění 
před ZZVJ

Farma Heroutice pořádá pro zájemce o zkoušky základního výcviku jezdce přípravné semináře a soustředění.  

Soustředění před ZZVJ
13. - 15. únor 2006
20. - 22. březen 2006
17. - 19. duben 2006

Dovolujeme si Vás pozvat k přípravnému soustředění, které tradičně pořádá Jezdecký klub Heroutice ve svém areálu před Zkouškami základního výcviku jezdce. Zkoušky na soustředění bezprostředně navazují – ustájení koní až do dne zkoušek. Soustředění je pojato jako doladění Vaší přípravy k ZZVJ, seznámení koní s prostředím v Herouticích, kde se zkoušky budou konat, atd. Pravidelná práce bude probíhat ve 3 – 4členných letech: 1. den jedna lekce – seznámení, 2. den práce 2x denně – 1x drezúra, 1x skákání, 3. den pouze jedna lekce na doladění té části zkoušky, která činí dvojici větší problémy. Trénink vedou Miloslav a Jana Perníčkovi.

Soustředění se mohou zúčastnit i ti adepti, kteří se připravují na zkoušky jinde. Možnost zapůjčení koní farmy Heroutice k soustředění i k ZZVJ - dle individuální dohody.

Ustájení je zajištěno od odpoledne před zahájením soustředění až do dne, kdy se konají zkoušky. Cena za ustájení v boxu 200,- Kč/ započatý den (bez krmení - nutno přivézt, není možno na farmě zakoupit!).

Ubytování v areálu ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, příp. ve dvou až třílůžkových apartmánech, cena ubytování od 250,- Kč/den  (u všech typů ubytování se účastníkům organizovaných sportovních soustředění poskytuje sleva 50.-Kč lůžko/den.)

Stravování v restauraci přímo v areálu - 200,- Kč/den plná penze, nebo je možno dle vlastního výběru podle jídelního lístku. 

Cena tréninku 350,- Kč/hod drezúra i skákání. Případně je možno v omezeném množství i koně zapůjčit.

Prezence 1. den soustředění do 10 hod, začátek v 11 hod - první trénink a rozdělení do lotů..

S sebou běžné tréninkové vybavení pro koně i jezdce, závodní oblečení a výstroj (na zkoušky), zápisník, psací potřeby.

Veterinární náležitosti: platné veter. osvědčení nebo zdravotní průkaz s potvrzením na rok 2006.

Přípravný teoretický seminář k ZZVJ
14. 2. 2006
21. 3. 2006
18. 4. 2006

Další akcí, kterou pro Vás připravil JK Heroutice v zájmu zkvalitnění Vaší přípravy k ZZVJ je teoretický seminář. V průběhu semináře budou probrány veškeré okruhy teoretické zkoušky s důrazem na záludnosti a úskalí.

 

Seminář se koná od 17:00 v restauraci farmy. 

Zápisník, psací potřeby s sebou. Stravování, občerstvení v místě. Vložné: 400,- Kč při prezenci.

Zájemci, prosím, přihlaste se obratem telefonicky na č 604 232 834 nebo 317 741 392, příp. e-mailem na heroutice@heroutice.cz . Bez předchozí rezervace nebude účast možná. V případě nedostatečného počtu přihlášek se seminář nekoná.

Tohoto semináře se rovněž mohou zúčastnit zájemci připravující se na zkoušky jinde v jiném termínu.